10.08.2021

Jaki tryb musi zastosować Zamawiający, by zawrzeć umowę ramową?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zasady zawierania przez Zamawiających umów ramowych zostały zawarte w dziale IV nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Dotyczą one umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź Wykonawcami, których celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen czy przewidywanych ilości (art. 7 pkt 26) PZP).

W dzisiejszym artykule chciałbym przybliżyć tryby zawierania umów ramowych oraz pokrótce opisać jej główne założenia.

Wartość zamówienia determinuje tryb postępowania

Zgodnie z art. 311 ust. 1 PZP Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy po przeprowadzeniu postępowania. W tym celu konieczne jest ustalenie, z przepisów dotyczących jakiego trybu postępowania Zamawiający jest zobligowany skorzystać.

Ustawa wyjaśnia, że w przypadku:

 • gdy wartość zamówienia klasycznego jest równa lub przekracza progi unijne, należy stosować przepisy dotyczące:
  • przetargu nieograniczonego,
  • przetargu ograniczonego,
  • negocjacji z ogłoszeniem,
  • dialogu konkurencyjnego lub
  • partnerstwa innowacyjnego,
 • gdy wartość zamówienia klasycznego jest mniejsza niż progi unijne, należy stosować przepisy dotyczące:
  • trybu podstawowego lub
  • partnerstwa innowacyjnego, o którym mowa w dziale III rozdziale 4 oddziale 2.

Umowa ramowa i jej szczególnie regulacje

Co do zasady umowę ramową można zawrzeć jedynie na okres do 4 lat (art. 311 ust. 3 PZP). Obowiązek ten jest jednak ograniczony i ze względu na przedmiot zamówienia czy szczególny interes Zamawiającego, może on zawrzeć umowę na okres dłuższy.

Ponadto ustawa wprost wskazuje, że umowa ramowa nie może prowadzić do ograniczania konkurencji. Udzielenie zamówienia objętego umową ramową może nastąpić tylko i wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, który został wskazany w opublikowanym ogłoszeniu o zamówienie, a Wykonawcą będącym stroną umowy ramowej.

Podsumowanie

Zawieranie umów ramowych może być dla Zamawiającego ciekawym rozwiązaniem. Dotyczą one np. sytuacji, kiedy Zamawiający nie zna faktycznego zapotrzebowania na określone towary.

Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera Zamawiających w przygotowywaniu umów z Wykonawcami. Wykonawcom natomiast pomaga analizować postanowienia umów i przygotować m.in. pytania do Zamawiających. Zapraszamy do kontaktu!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa