09.11.2020

Zasada efektywności ekonomicznej w nowym PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wchodząca w życie z początkiem 2021 r. ustawa Prawo zamówień publicznych stawia sobie za cel usprawnienie działania w obszarze zamówień publicznych. Zmiana nastawienia Zamawiających przy wyborze ofert ma doprowadzić do większego zainteresowania Wykonawców zleceniami z segmentu zamówień publicznych.

Zasada efektywności ekonomicznej

Usprawnienia mające zachęcić Wykonawców do ubiegania się o zamówienia publiczne znajdują swoje odzwierciedlenie w nowo wprowadzonej zasadzie efektywności ekonomicznej. Zgodnie z tą zasadą, Zamawiający ma obowiązek sformułowania oferty zapewniającej najlepszą jakość przedmiotu w stosunku do środków, które może przeznaczyć na jego realizację. Innymi słowami, to jak najlepszy stosunek nakładów do uzyskanych efektów.

Postawienie przed Zamawiającym takich wymagań ma na celu zwalczenie – niestety popularnego – trendu wybierania oferty najtańszej, a niekoniecznie najlepszej.

Sformułowanie oferty zgodnie z zasadą efektywności ekonomicznej ma być możliwe dzięki nałożonemu na Zamawiającego w nowej ustawie obowiązkowi dokonania analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia (art. 83 ust. 1 nowe PZP). Jedynie w przypadku zamówień w trybie negocjacji oraz z wolnej ręki Zamawiający jest zwolniony z tego obowiązku (art. 83 ust. 4 nowe PZP).

Dodatkowo, przed wszczęciem postępowania, ustawa pozwala Zamawiającemu na dokonanie wstępnych konsultacji rynkowych. Mają one na celu przygotowanie postępowania i poinformowanie Wykonawców o planach i wymaganiach Zamawiającego dotyczących zamówienia (art. 84 ust. 1 PZP).

Obowiązek komunikacji elektronicznej w postępowaniu

W celu usprawnienia procesu wyboru oferty Ustawodawca nałożył na Zamawiającego obowiązek komunikowania się z Wykonawcami drogami komunikacji elektronicznej. Ma to przyspieszyć komunikację między stronami oraz znacząco ograniczyć poniesione koszty – zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

Podsumowanie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych za jeden z najważniejszych celów stawia sobie jak najefektywniejsze działanie ze strony Zamawiającego.

Wprowadzone zmiany otwierają nowe możliwości współpracy Zamawiającego z Wykonawcami, na każdym etapie postępowania. Ich celem jest jak najlepsze dostosowanie ofert do wymagań i realnych możliwości Zamawiającego.

Realizacja założeń uzależniona jest jednak od woli Zamawiającego, który pomimo usprawnień w zakresie efektywności może ostatecznie wybrać ofertę najtańszą.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa