18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Podstawą do badania zgodności oferty z wymaganiami SIWZ są dokumenty i oświadczenia złożone w ofercie, określone w treści SIWZ – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

„Pozyskiwanie danych z oświadczeń producenta urządzeń, który nie składał oferty w postępowaniu, nie powinno być podstawą oceny oferty.” (KIO 2428/19, KIO 2429/19)

W wyroku z 17 grudnia 2019 r. Izba orzekła, że wynik postępowania, wybór oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenie ofert Wykonawców nie mogą być uzależnione od wyników poszukiwań Zamawiającego w Internecie.

W ocenie Izby, każdego Wykonawcę obowiązują takie same wymagania i z tego też względu Zamawiający określa je w treści SIWZ.

Krajowa Izba Odwoławcza jednoznacznie stwierdziła, że poszukiwanie przez Zamawiającego potwierdzenia spełnienia wymagań przez oferowane dostawy w Internecie czy u producenta, zamiast na podstawie wymaganych dokumentów, jest niezgodne z procedurą przewidzianą w PZP.

 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa