07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawem Zamawiającego wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych jest udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Ważne, aby uprzednio wystąpiła jedna z przesłanek wymienionych wyraźnie w art. 67 ust. 1 PZP.

Jedną z tych okoliczności jest przypadek, w którym dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn:

  • technicznych o obiektywnym charakterze,
  • związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Istotne i wymagane jest ustalenie przez Zamawiającego, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Ciekawą i wartą przywołania uchwałę w zakresie udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki podjęła Krajowa Izba Odwoławcza 24 kwietnia 2018 r.

W sprawie o sygn. akt KIO/KD 14/18 Izba uznała, że zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki powinno służyć wyłącznie do przeciwdziałania lub do usunięcia skutków nieprzewidywalnej sytuacji.

Kluczowa teza Izby stanowi natomiast, że przywołana nieprzewidywalna sytuacja nie może być zawiniona przez Zamawiającego oraz, że Zamawiający nie mógł jej przeciwdziałać.

Dodatkowo zaistnienie przedmiotowej sytuacji musi spowodować konieczność natychmiastowego wykonania określonego zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa