13.12.2021

Czy można negocjować cenę oferty z Wykonawcą?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość negocjowania treści oferty danego zamówienia z Wykonawcami na etapie ich składania. W wyroku KIO 2377/21 z 28 września 2021 r. Izba pochyliła się nad kwestią negocjacji prowadzonych przez Zamawiającego. Kluczowym pytaniem, na które odpowiedziała Izba było, czy i w jakim zakresie negocjacjom podlega cena wykonania zamówienia.

 

Negocjacje mają ulepszyć treść oferty

 

Zgodnie z nową ustawą PZP, po otrzymaniu ofert od Wykonawców, Zamawiający – poza wyborem tej najkorzystniejszej – może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert. Po zakończeniu takich negocjacji, w zależności od trybu z jakiego korzystał, Zamawiający obligatoryjnie zaprasza wszystkich Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub ostatecznych.

 

Warunki prowadzenia negocjacji

 

Sposób prowadzenia negocjacji nie jest szczegółowo uregulowany przez ustawę, która stawia jedynie dwa wymagania:

 

1. prowadzone negocjacje nie mogą prowadzić do zmian SWZ, oraz

2. muszą dotyczyć elementów treści oferty podlegających ocenie w ramach przewidzianych kryteriów oceny ofert.

 

Zatem, tak długo jak cena wykonania zamówienia jest elementem, który wpływa na ocenę tej oferty, tak długo może podlegać negocjacjom. Granicą tych negocjacji są wymagania SWZ, które jak wskazano wyżej muszą bezwzględnie pozostać niewzruszone. Co więcej, jak wskazała Izba w przytoczonym wyroku, nie ma przeciwwskazań aby negocjacjom podlegały tylko pojedyncze elementy ceny, szczególnie kiedy są one wykazane w kosztorysie załączonym do oferty.

 

Podsumowanie

 

Na etapie składania ofert Zamawiający może prowadzić negocjacje zmierzające do ulepszenia treści oferty. Jednak w efekcie takich negocjacji nie może dojść do zmiany SWZ. Negocjacje mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów oferty, które są objęte oceną w ramach kryteriów oceny ofert.

 

Jeśli spełnione są powyższe warunki, negocjacjom może podlegać cena jako całość ale również tylko jej poszczególne elementy.

 

Chcesz wiedzieć więcej o zamówieniach publicznych? Na kio24.org znajdziesz wiele potrzebnych informacji zarówno dla Zamawiających, Wykonawców jak i składających odwołania przed KIO. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa