30.08.2021

Czy obowiązuje zasada jednokrotnego wezwania do złożenia wyjaśnień?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, kiedy Zamawiający nie ma pewności, że złożona oferta spełnia wymagania ustalone przez SWZ. W wyroku KIO 2028/21 Izba wypowiedziała się, czy Wykonawca może składać takie wyjaśnienia kilkakrotnie.

KIO: dopuszczone jest wielokrotne wzywanie

Zasada jednokrotnego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień wydaje się być pochodną przepisu mówiącego, że wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień nie może prowadzić do negocjacji między nim a Zamawiającym. Jednak w wyroku z 27 lipca 2021 r. Izba uznała, że wielokrotne wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień nie narusza prawa zamówień publicznych.

Przede wszystkim Izba wskazała na sposób sformułowania art. 223 ust. 1 PZP, z którego nie wynika brak możliwości ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Przepis ten nie ogranicza także w jakikolwiek sposób przyczyn, dla których ponowne wezwanie może kierować Zamawiający.

Swoje rozważania Izba oparła o orzecznictwo KIO oraz komentarze do ustawy, z których nie tylko nie wynika zasada jednokrotnego wezwania, ale wprost jest dopuszczone wielokrotne wzywanie Wykonawcy do składania wyjaśnień.

Jak podkreśliła KIO, zasada jednokrotnego wezwania obowiązuje w prawie zamówień publicznych, ale dotyczy ona tylko wezwania do poprawienia błędów w ofercie, nie zaś złożenia wyjaśnień.

Podsumowanie

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca może wielokrotnie składać wyjaśnienia dotyczące oferty. Nie mogą mieć one jednak charakteru negocjacji.

Zasada jednokrotnego wezwania obowiązuje w przypadku wezwań do poprawienia błędów w ofercie a nie złożenia wyjaśnień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa