30.08.2021

Czy obowiązuje zasada jednokrotnego wezwania do złożenia wyjaśnień?

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, kiedy Zamawiający nie ma pewności, że złożona oferta spełnia wymagania ustalone przez SWZ. W wyroku KIO 2028/21 Izba wypowiedziała się, czy Wykonawca może składać takie wyjaśnienia kilkakrotnie.

KIO: dopuszczone jest wielokrotne wzywanie

Zasada jednokrotnego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień wydaje się być pochodną przepisu mówiącego, że wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień nie może prowadzić do negocjacji między nim a Zamawiającym. Jednak w wyroku z 27 lipca 2021 r. Izba uznała, że wielokrotne wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień nie narusza prawa zamówień publicznych.

Przede wszystkim Izba wskazała na sposób sformułowania art. 223 ust. 1 PZP, z którego nie wynika brak możliwości ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Przepis ten nie ogranicza także w jakikolwiek sposób przyczyn, dla których ponowne wezwanie może kierować Zamawiający.

Swoje rozważania Izba oparła o orzecznictwo KIO oraz komentarze do ustawy, z których nie tylko nie wynika zasada jednokrotnego wezwania, ale wprost jest dopuszczone wielokrotne wzywanie Wykonawcy do składania wyjaśnień.

Jak podkreśliła KIO, zasada jednokrotnego wezwania obowiązuje w prawie zamówień publicznych, ale dotyczy ona tylko wezwania do poprawienia błędów w ofercie, nie zaś złożenia wyjaśnień.

Podsumowanie

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca może wielokrotnie składać wyjaśnienia dotyczące oferty. Nie mogą mieć one jednak charakteru negocjacji.

Zasada jednokrotnego wezwania obowiązuje w przypadku wezwań do poprawienia błędów w ofercie a nie złożenia wyjaśnień.

Podziel się artykułem