18.10.2017

Czy wizja lokalna może zastąpić uszczegółowienie przedmiotu zamówienia?

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Taki obowiązek na Zamawiającego nakłada art. 29 ust. 1 PZP.

A jeśli, zamiast szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający nakaże Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej? Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Jak się ma wizja lokalna do art. 29 ust. 1 PZP?

W ciekawym orzeczeniu z 26 lipca 2017 r., Krajowa Izba Odwoławcza (w sprawie KIO 1402/17) przedstawiła swoje stanowisko dotyczące wizji lokalnej.

Jak uznała Izba, Zamawiający nie mają prawa zastąpić nakazaniem Wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej, czynności uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli uszczegółowienie opisu jest obiektywnie możliwe do przeprowadzenia, musi zostać przedstawione przez Zamawiającego.

„[Zastąpienie takie – przyp. M. Szołajski] stanowi niedopuszczalne obejście art. 29 ust. 1 PZP.” (KIO 1402/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO