18.07.2018

Czy Zamawiający może skorygować szacunki oferty?

Jakie uprawnienia ma Zamawiający, gdy stwierdzi, że oferta Wykonawcy jest niedoszacowana? Czy może odrzucić taką ofertę?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 209/2018) przypomniała, że nawet niedoszacowana oferta nie może od razu zostać odrzucona  jako niezgodna z treścią SIWZ. Oferta taka może być poprawiona przy zastosowaniu art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

„Zamawiający przed odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP musi przeprowadzić analizę, czy nieistotnych omyłek zaistniałych w ofercie, nie wpływających na jej zasadniczą treść, nie można w pewien sposób naprawić.” (KIO 209/2018)

W ten sposób Izba przypomniała, że zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP jest obowiązkiem, a nie uprawnieniem Zamawiającego.

Kluczowa jest sprawa oceny istotności takiej zmiany. Jest to bowiem pojęcie nieostre, a zatem rozpatrywane każdorazowo indywidualnie, w oparciu o konkretny stan faktyczny.

Podsumowanie

Zamawiający winni pamiętać, że zanim odrzucą niedoszacowaną ofertę jako niezgodną z SIWZ, są zobowiązani zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO