12.10.2016

Czym nie jest zasada zachowania uczciwej konkurencji?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Dzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem Zamawiającego, nie jego obowiązkiem! Zgodnie z wyrokiem KIO z 24 czerwca 2016 r. (KIO 611/16) Zamawiający nie jest zobowiązany do dzielenia zamówienia tylko dlatego, żeby jak najwięcej podmiotów mogło pozyskać zlecenie. Zdaniem Izby, zasady uczciwej konkurencji nie można traktować w sposób, który premiowałby interesy Wykonawców, kosztem dostosowywania przez Zamawiającego sposobu realizacji zamówienia.

W przywołanym wyroku KIO podkreśliła, że nie jest zgodna z zasadą zachowania uczciwej konkurencji sytuacja, w której zamawiający byłby zmuszony do dzielenia zamówienia na części po to, aby kosztem specyfiki przedmiotu zamówienia, swoich potrzeb lub interesów, podzielić zamówienie tak, żeby jak najwięcej podmiotów mogło mieć szansę pozyskać zlecenie.

Zamawiający może dokonać podziału zamówienia na części, jednak ma to miejsce jeśli uzna to za zasadne. Ponadto, jest to uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.

Zatem KIO potwierdza: to Wykonawca ma się dostosować do Zamawiającego, a nie odwrotnie!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa