30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nawet, jeśli Wykonawca został oceniony pozytywnie, jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, to w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający ma prawo i obowiązek przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego. Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 października 2018 r., w sprawie o sygn. akt KIO 2021/18.

Nie ma znaczenia też źródło, z którego Zamawiający powziął wątpliwości, czy to na skutek informacji pozyskanych od innych Wykonawców czy też np. innych podmiotów.” (KIO 2021/18)

Izba przypomniała i zwróciła uwagę, że Zamawiający może dokonać wyboru oferty jako najkorzystniejszej wyłącznie zgodnie z przepisami PZP.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa