31.08.2016

Elektroniczna wersja dokumentu jest dopuszczalna

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Złożenie elektronicznej wersji dokumentu jest dopuszczalne. W wyroku z 4 maja 2016 r. KIO jednoznacznie stwierdza, że gdy istnieje możliwość zweryfikowania dokumentu, dozwolone jest złożenie wydruku wersji elektronicznej.

Sprawa o sygn. KIO 621/16 dotyczyła możliwości złożenia przez Wykonawcę wydrukowanego zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez austriacki rejestr karny w formacie PDF.

Izba wskazała, że warunkiem ważności elektronicznej formy dokumentu, jest możliwość jego weryfikacji (w tym wypadku w Bazie E-Certis). W wyroku podkreśliła również, że nie można do dokumentów wystawianych w innych państwach członkowskich UE stosować polskich wymogów.

Przytoczone orzeczenie KIO jest bardzo istotne. Ułatwia Wykonawcom posługiwanie się elektronicznymi zaświadczeniami, bez potrzeby uzyskiwania dokumentów podpisanych przez odpowiednie urzędy!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa