31.08.2016

Elektroniczna wersja dokumentu jest dopuszczalna

Złożenie elektronicznej wersji dokumentu jest dopuszczalne. W wyroku z 4 maja 2016 r. KIO jednoznacznie stwierdza, że gdy istnieje możliwość zweryfikowania dokumentu, dozwolone jest złożenie wydruku wersji elektronicznej.

Sprawa o sygn. KIO 621/16 dotyczyła możliwości złożenia przez Wykonawcę wydrukowanego zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez austriacki rejestr karny w formacie PDF.

Izba wskazała, że warunkiem ważności elektronicznej formy dokumentu, jest możliwość jego weryfikacji (w tym wypadku w Bazie E-Certis). W wyroku podkreśliła również, że nie można do dokumentów wystawianych w innych państwach członkowskich UE stosować polskich wymogów.

Przytoczone orzeczenie KIO jest bardzo istotne. Ułatwia Wykonawcom posługiwanie się elektronicznymi zaświadczeniami, bez potrzeby uzyskiwania dokumentów podpisanych przez odpowiednie urzędy!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi