08.08.2018

Istota art. 29 PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Powinien użyć jasnych i precyzyjnych określeń, mając na uwadze wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Krajowa Izba Odwoławcza, 10 maja 2018 r. podjęła uchwałę (sygn. akt KIO/KD 17/18), w której odniosła się do art. 29 ust. 1 PZP i wskazała jego cel.

Zdaniem KIO opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP umożliwia Wykonawcy bez żadnych wątpliwości i dodatkowych interpretacji:

  • zidentyfikować, z jakich elementów składa się zamówienie,
  • ocenić co będzie konieczne i niezbędne do jego realizacji, oraz
  • obliczyć cenę oferty, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny zamieszczonym w SIWZ.

„Istota przepisu art. 29 PZP sprowadza się więc do określenia przez Zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy Wykonawca był w stanie zidentyfikować czego Zamawiający oczekuje.” (KIO/KD 17/18)

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że celem wspomnainego przepisu jest zobligowanie Zamawiających do szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia. Na tyle dokładnego, aby Wykonawcy nie mieli problemów ze zinterpretowaniem oczekiwań i mogli złożyć poprawną ofertę.
 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa