11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający może sformułować wezwanie do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w sposób szczegółowy i zadać Wykonawcy pytania dotyczące konkretnych kosztów czy okoliczności wpływających na cenę oferty, co z pewnością ułatwia Wykonawcy przygotowanie wyjaśnień, a następnie Zamawiającemu ich ocenę – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku z 25 czerwca 2019 r. Izba oceniła, że Zamawiający nie ma obowiązku zawierać w wezwaniu do Wykonawcy takich szczegółowych pytań odnoszących się do ceny jego oferty, gdyż z żadnej regulacji PZP taki obowiązek nie wynika.

„Zamawiający może zatem ograniczyć się w wezwaniu do przytoczenia treści art. 90 ust. 1 PZP, jednakże powinien wówczas liczyć się z tym, że Wykonawca może nie uznawać za istotne tych samych kosztów czy okoliczności, które uznaje za istotne Zamawiający i w konsekwencji jego wyjaśnienia w zakresie określonych informacji mogą nie być dla Zamawiającego wystarczające.” (KIO 1056/19)

Warto zatem pamiętać, że ogólne sformułowanie wezwania przez Zamawiającego może prowadzić do konieczności ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO