11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może sformułować wezwanie do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny w sposób szczegółowy i zadać Wykonawcy pytania dotyczące konkretnych kosztów czy okoliczności wpływających na cenę oferty, co z pewnością ułatwia Wykonawcy przygotowanie wyjaśnień, a następnie Zamawiającemu ich ocenę – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku z 25 czerwca 2019 r. Izba oceniła, że Zamawiający nie ma obowiązku zawierać w wezwaniu do Wykonawcy takich szczegółowych pytań odnoszących się do ceny jego oferty, gdyż z żadnej regulacji PZP taki obowiązek nie wynika.

„Zamawiający może zatem ograniczyć się w wezwaniu do przytoczenia treści art. 90 ust. 1 PZP, jednakże powinien wówczas liczyć się z tym, że Wykonawca może nie uznawać za istotne tych samych kosztów czy okoliczności, które uznaje za istotne Zamawiający i w konsekwencji jego wyjaśnienia w zakresie określonych informacji mogą nie być dla Zamawiającego wystarczające.” (KIO 1056/19)

Warto zatem pamiętać, że ogólne sformułowanie wezwania przez Zamawiającego może prowadzić do konieczności ponownego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa