30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zmowę przetargową, Zamawiający musi być w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Wykazanie niedozwolonego porozumienia – co wynika z przywołanego wyżej art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP – nie musi wiązać się z koniecznością przedstawienia dowodów bezpośrednich – oceniła Krajowa Izba Odwoławcza.

Nie ulega wątpliwości, że również dowody pośrednie w postaci odpisów KRS, umów, wezwań o uzupełnienie, sposobu działania poszczególnych Wykonawców mogą wskazywać na zawarcie takiego porozumienia(KIO 1830/19)

W wyroku z 30 września 2019 r. KIO przypomniała, że zakłócające konkurencję porozumienie pomiędzy Wykonawcami odnosi się również do nieformalnych działań przedsiębiorców.

Dlatego też Zamawiający zobowiązany jest do badania nie tylko samego porozumienia, ale wszelkich okoliczności towarzyszących jego zawarciu i późniejszej jego realizacji.(KIO 1830/19)

Podsumowanie

Dla stwierdzenia niedozwolonego porozumienia nie ma znaczenia jego forma, ale przede wszystkim wola stron oraz to, co poprzez swoje zachowanie zamierzają one osiągnąć w toku postępowania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa