23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

Krajowa Izba Odwoławcza nie może domyślać się twierdzeń Odwołującego, poszukiwać jego argumentacji czy stanowiska, które jest prezentowane dopiero w trakcie rozprawy – czytamy w wyroku wydanym 25 października 2018 r.

To Odwołujący powinien wskazać, jakie działania Wykonawcy prowadziły do faktycznego wywołania u Zamawiającego mylnego wyobrażenia o okolicznościach odnoszących się do podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bądź które mogły mieć istotny wpływ na decyzje Zamawiającego.

„Uzasadnienie faktyczne przesłanek musi być podane, bowiem to ono pozwala na wykazanie Odwołującemu, że takie informacje – szczegółowo wskazane przez Odwołującego – które podał dany Wykonawca wprowadziły Zamawiającego w błąd.” (KIO 2039/18)

Zatem, to Odwołujący powinien dokładnie wskazać, które informacje podane w ramach wykazanego warunku udziału w postępowaniu prowadziły do wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO