23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza nie może domyślać się twierdzeń Odwołującego, poszukiwać jego argumentacji czy stanowiska, które jest prezentowane dopiero w trakcie rozprawy – czytamy w wyroku wydanym 25 października 2018 r.

To Odwołujący powinien wskazać, jakie działania Wykonawcy prowadziły do faktycznego wywołania u Zamawiającego mylnego wyobrażenia o okolicznościach odnoszących się do podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bądź które mogły mieć istotny wpływ na decyzje Zamawiającego.

„Uzasadnienie faktyczne przesłanek musi być podane, bowiem to ono pozwala na wykazanie Odwołującemu, że takie informacje – szczegółowo wskazane przez Odwołującego – które podał dany Wykonawca wprowadziły Zamawiającego w błąd.” (KIO 2039/18)

Zatem, to Odwołujący powinien dokładnie wskazać, które informacje podane w ramach wykazanego warunku udziału w postępowaniu prowadziły do wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa