11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Podstawą faktyczną odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ, może być tylko rzeczywista treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom jasno określonym w SIWZ – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP, Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Wyrokiem z 10 grudnia 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie chodzi o jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, ale wymogi odnoszące się do ukształtowania przyszłego świadczenia – przedmiotu umowy.

„Zatem podstawą odrzucenia oferty nie mogą być jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, zawarte w SIWZ, które nie mają bezpośredniego związku z treścią oferty rozumianą wąsko, jako zakres przyszłego świadczenia.” (KIO 2395/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa