11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

Podstawą faktyczną odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ, może być tylko rzeczywista treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom jasno określonym w SIWZ – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP, Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

Wyrokiem z 10 grudnia 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie chodzi o jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, ale wymogi odnoszące się do ukształtowania przyszłego świadczenia – przedmiotu umowy.

„Zatem podstawą odrzucenia oferty nie mogą być jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, zawarte w SIWZ, które nie mają bezpośredniego związku z treścią oferty rozumianą wąsko, jako zakres przyszłego świadczenia.” (KIO 2395/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi