09.10.2019

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Ponadto osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

W wyroku z 18 lipca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała kwestię wniosku o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W sprawie tej (o sygn. akt KIO 1000/19 KIO 999/19) Izba uznała, że nie ma znaczenia, jaki przepis zostanie wskazany w zapytaniu o udzielenie informacji o osobie. Bez względu na to, informacja udzielana w tej sprawie przez właściwy organ, będzie odnosiła się do wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

„Tym samym, mimo wpisania w informacji z KRK jedynie art. 24 ust. 1 pkt 14 PZP, nie ma podstaw do stwierdzenia, że złożone dokumenty nie obejmują także czynów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP” (KIO 1000/19, KIO 999/19)

Warto zatem pamiętać, że kluczowy jest sam fakt złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Karnego. Z powyższego orzeczenia wynika, że wskazanie przepisu jest z punktu widzenia skutku czynności drugorzędne.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa