06.11.2019

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W myśl art. 93 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przedstawionej w wyroku z 26 września 2019 r., zamiarem ustawodawcy, który w art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP, użył wyrażenia „Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”, było odwołanie się i nawiązanie do kwoty, którą Zamawiający podaje bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 PZP).

„Cel tego przepisu, sprowadza się do ochrony interesu publicznego, w szczególności interesu finansowego, przed zawyżonymi wydatkami.” (KIO 1676/19)

Na dodatkowe zaznaczenie zasługuje fakt, że zgodnie ze stanowiskiem Izby oczekiwanie, że Zamawiający będzie udowadniał, że jego możliwości finansowe nie pozwalają na zwiększenie środków finansowych jest pozbawione podstaw.

Nie znajduje bowiem oparcia przepisach badanie budżetu Zamawiającego, nakazywanie dokonania mu jakichkolwiek przesunięć w budżecie: dokonania jednych zakupów kosztem drugich albo nakazywania wydania na dane zamówienie kwoty, którą zamierzał wydać na inne zamówienie – podkreśliła KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa