10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może żądać od Wykonawców pewnych dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Uprawnienie takie wynika z § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Co ważne, w przepisie tym listę dokumentów poprzedza wyrażenie „w szczególności”. Ocenę i charakter tego niedookreślonego pojęcia potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 666/17).

Izba wskazała, że pojęcie „w szczególności”  oznacza, że oprócz enumeratywnie wymienionych rodzajów dokumentów Zamawiający może posługiwać się również innymi, opisanymi przez siebie, a nie wymienionymi w omawianym przepisie.

Pamiętajmy zatem, że § 13 i wymienione tam dokumenty, to tylko wskazówki dla Zamawiającego. Nie stanowią one katalogu zamkniętego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa