31.10.2016

Kiedy KIO odmówi przeprowadzenia dowodu?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Dowód nie zostanie dopuszczony, gdy fakty, które ma on udowodnić zostały powołane jedynie dla zwłoki. Odmowa ma miejsce także w sytuacji, gdy fakty zostały już stwierdzone innymi dowodami. Poza tym, niedopuszczenie dowodu nastąpi z uwagi na ogólne zasady postępowania cywilnego (KIO 1050/16; KIO 1053/16).

Zasady postępowania cywilnego stosowane w postępowaniu odwoławczym stanowią, że nie zostanie dopuszczony dowód niemożliwy do przeprowadzenia, dowód, którego przeprowadzenie spowodowałoby czyn zagrożony karą, a także dowód nielegalny lub w nielegalny sposób zdobyty. Przeprowadzenie dowodu ma prowadzić do faktycznego udowodnienia tezy dowodowej, w przeciwnym wypadku – także możliwe jest jego odrzucenie.

W przypadku, gdy przeprowadzenie dowodu jest irrelewantne dla rozstrzygnięcia sporu, nieprzeprowadzenie dowodu, a tym samym oddalenie wniosku dowodowego winno być ostatecznością. (KIO 1050/16; KIO 1053/16).

W wyroku z 1 lipca 2016 r. KIO wskazała, że z odmową przeprowadzenia dowodu należy obchodzić się ostrożnie. Z jednej strony, odmowa taka niejako wskaże, które fakty Izba uznała za udowodnione. Z drugiej pokaże, które fakty zostały uznane za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jest wiele sytuacji, które uniemożliwiają przeprowadzenie dowodu. Warto więc powoływać dowody w sposób przemyślany!

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa