31.05.2017

Kiedy można powtórnie wezwać do złożenia wyjaśnień?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Powtórzenie wezwania do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny musi wynikać z obiektywnych okoliczności. Mają one uzasadniać uszczegółowienie wyjaśnień, złożonych na pierwotne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego. Stanowisko takie zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 marca 2017 r. (KIO 416/17).

„Uzasadnieniem do skierowania kolejnego wezwania w trybie art. 90 ust. 1 PZP może być konieczność rozwinięcia lub uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie, sformułowane przez Zamawiającego w sposób ogólny, oparty na literalnym brzmieniu przepisu.” – KIO 416/17

Izba przypomniała ponadto, że to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

Jako ciekawostkę wskażę, iż w wyroku skrytykowane zostało twierdzenie, jakoby Wykonawca nie był uprawniony do ujawnienia ofert swoich podwykonawców. KIO zwróciła uwagę, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wykazać wszelkie okoliczności, które mają wpływ na wysokość oferty. Prawo zamówień publicznych posiada natomiast mechanizmy służące ochronie takich informacji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa