13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Stosownie do regulacji zawartej w art. 87 ust. 1 PZP, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do możliwości zastosowania trybu wyjaśnień na podst. art. 87 ust. 1 PZP w wyroku wydanym 17 maja 2019 r. (sygn. akt KIO 770/19). Jak podkreśliła Izba przepis ten ma zastosowanie, gdy treść oferty budzi wątpliwości, jest niespójna czy zawiera sprzeczności.

KIO wskazała, że ten przepis znajdzie zastosowanie w szczególności podczas badania spełnienia wymagań SIWZ przez ofertę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa