19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Taką obligatoryjną przesłankę zawiera art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 22 października 2018 r. (sygn. akt KIO 2038/18) wyjaśniła, kiedy zachodzi konieczność zapewnienia Wykonawcy możliwości udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji. Ma to miejsce wyłącznie w sytuacji zaistnienia przesłanki do wykluczenia Wykonawcy wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP.

„Jeśli Wykonawca nie podlega wykluczeniu, bowiem Zamawiający wyeliminował zakłócenie konkurencji spowodowane udziałem tego Wykonawcy w przygotowaniu postępowania, to Wykonawca nie musi udowadniać, że jego udział w postępowaniu zakłóci konkurencję.” (KIO 2038/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa