16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

W myśl art. 8 ust. 3 PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Praktyczny wyrok dotyczący tego przepisu zapadł 29 października 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 1993/18).

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji o podmiocie, na rzecz którego świadczone były usługi, konsekwentnie powoduje zastrzeżenie również treści referencji złożonych przez ten podmiot.

„W przeciwnym wypadku zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie wyłącznie informacji o odbiorcy usługi byłoby bezskuteczne, gdyby ujawniona została pochodząca od niego referencja (z jego danymi).” (KIO 1993/18)

Pamiętajmy zatem, że jeśli zastrzegamy jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje o podmiocie, na rzecz którego świadczyliśmy usługi, powoduje to również zastrzeżenie referencji wystawionych przez ten podmiot.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO