16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W myśl art. 8 ust. 3 PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Praktyczny wyrok dotyczący tego przepisu zapadł 29 października 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 1993/18).

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji o podmiocie, na rzecz którego świadczone były usługi, konsekwentnie powoduje zastrzeżenie również treści referencji złożonych przez ten podmiot.

„W przeciwnym wypadku zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie wyłącznie informacji o odbiorcy usługi byłoby bezskuteczne, gdyby ujawniona została pochodząca od niego referencja (z jego danymi).” (KIO 1993/18)

Pamiętajmy zatem, że jeśli zastrzegamy jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje o podmiocie, na rzecz którego świadczyliśmy usługi, powoduje to również zastrzeżenie referencji wystawionych przez ten podmiot.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa