22.05.2019

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. Przepis ten kreuje po stronie Zamawiającego nakaz odrzucenia oferty w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z ustawą. Jest to obowiązek Zamawiającego, a nie uprawnienie.

Wyrokiem z 25 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że norma wynikająca z art. 89 ust. 1 PZP nie jest normą samoistną.

„Zastosowanie odrzucenia oferty na tej podstawie wymaga wskazania, które normy PZP lub aktów wykonawczych, wydanych na podstawie PZP, zostały przez Wykonawcę naruszone.” (KIO 221/19)

W ocenie Izby, odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 PZP znajduje zastosowanie, kiedy na podstawie innych, szczegółowych przesłanek nie ma możliwości jej odrzucenia. Jednocześnie oferta musi naruszać ustawę w taki sposób, że nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO