19.04.2017

KIO: MON złamało prawo ws. zakupu samolotów dla VIP-ów

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Negocjując umowę na samoloty dla VIP-ów wyłącznie z Boeingiem, Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej naruszył przepisy – orzekła 3 kwietnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza. Podpisana umowa jest ważna, ponieważ na jej zawarcie KIO wydała zgodę wcześniej, chociaż nie rozpatrzyła jeszcze wówczas sprawy.

Klauzula szkody w interesie publicznym

Krajowa Izba Odwoławcza pozwoliła MON na zawarcie umowy z firmą Boeing na dostawę samolotów do przewozu VIP-ów jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem odwołania, jakie w tej sprawie złożyły inne firmy.

Zasadniczo przepisy PZP nie dopuszczają możliwości podpisania umowy przed wydaniem orzeczenia przez KIO. Izba może jednak ten zakaz uchylić w sytuacji, w której Zamawiający wykaże, że oczekiwanie na wydanie wyroku spowoduje większą szkodę w interesie publicznym, niż inne interesy, które powinny być chronione w postępowaniu.

Tryb zamówienia z wolnej ręki wymaga okoliczności uzasadniających!

Ze względu na fakt zawarcia umowy, KIO nie mogła unieważnić postępowania. Izba orzekła jednak, że Inspektorat Uzbrojenia, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki, postąpił niezgodnie z Prawem zamówień publicznych i naruszył uczciwą konkurencję.

Zgodnie z PZP, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki, Zamawiający powinien wykazać, że dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze albo z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych (o tym zagadnieniu pisałem wielokrotnie na niniejszym portalu). W opinii KIO, Inspektorat nie wykazał żadnej z tych przesłanek.

Częściowe uwzględnienie odwołania

KIO częściowo uwzględniła odwołania złożone przez The Jet Business International z Wielkiej Brytanii oraz Altenrhein Aviation AG ze Szwajcarii. Te podmioty nie ubiegały się o to zamówienie, co nie przeszkadziło im w złożeniu odwołania. KIO orzekła też, że Skarb Państwa ma zapłacić The Jet Business International z Wielkiej Brytanii oraz Altenrhein Aviation AG ze Szwajcarii po 18,6 tys. zł tytułem zwrotu kosztów.

Warto wspomnieć, że możliwość wykorzystania środków na zakup samolotów średniej wielkości do transportu najważniejszych osób w państwie przez MON wygasała w piątek 31 marca, bowiem wydatkowana kwota uwzględniona była jeszcze w budżecie na 2016 rok.

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa