21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Uprawnienie takie przyznaje art. 36aa ust. 1 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 kwietnia 2018 r. potwierdziła, że kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego. Izba w sprawie o sygn. akt KIO 533/18 zwróciła jednak uwagę, że:

„decyzja ta, mająca istotne znaczenie dla przebiegu postępowania, w szczególności dla umożliwienia udziału szerszemu gronu podmiotów, specjalizujących się w danej branży, nie może pozostawać o tyle subiektywna, o ile Zamawiający bez głębszej refleksji nie uwzględni faktycznych okoliczności uniemożliwiających mu podzielenie zamówienia na części” (KIO 533/18)

Zatem, jakkoliwek podział zamówienia na części zależy od Zamawiającego, to jednak nie jest pozostawiony jego całkowitej i niczym nieograniczonej swobodzie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa