21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Uprawnienie takie przyznaje art. 36aa ust. 1 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 kwietnia 2018 r. potwierdziła, że kwestię dotyczącą możliwości podziału zamówienia na części, ustawodawca pozostawił do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego. Izba w sprawie o sygn. akt KIO 533/18 zwróciła jednak uwagę, że:

„decyzja ta, mająca istotne znaczenie dla przebiegu postępowania, w szczególności dla umożliwienia udziału szerszemu gronu podmiotów, specjalizujących się w danej branży, nie może pozostawać o tyle subiektywna, o ile Zamawiający bez głębszej refleksji nie uwzględni faktycznych okoliczności uniemożliwiających mu podzielenie zamówienia na części” (KIO 533/18)

Zatem, jakkoliwek podział zamówienia na części zależy od Zamawiającego, to jednak nie jest pozostawiony jego całkowitej i niczym nieograniczonej swobodzie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO