27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający, oceniając, czy informacje podane przez Wykonawcę wprowadzają go w błąd, powinien się ograniczyć wyłącznie do jednoznacznego ustalenia, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 830/19).

Izba oceniła, że do uznania informacji za wprowadzającą w błąd nie jest istotne ustalenie, jaka przyczyna spowodowała, że Wykonawca taką informację przedstawił. Kluczowy jest fakt ustalenia czy informacja wprowadza w błąd czy też nie.

Ponadto KIO wskazała w przywołanym wyroku, że wadium stanowi finansowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego przed ogólnie pojętym nierzetelnym Wykonawcą.

„Z uwagi na powyższe, kwestia oceny skuteczności wniesienia wadium musi być dokonywana rygorystycznie, ponieważ zabezpieczenie oferty wadium i związana z tym możliwość zaspokojenia się Zamawiającego w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w przepisach PZP muszą pozostawać poza sferą domniemań.” (KIO 830/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa