27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

Zamawiający, oceniając, czy informacje podane przez Wykonawcę wprowadzają go w błąd, powinien się ograniczyć wyłącznie do jednoznacznego ustalenia, czy dana informacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa – uznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 830/19).

Izba oceniła, że do uznania informacji za wprowadzającą w błąd nie jest istotne ustalenie, jaka przyczyna spowodowała, że Wykonawca taką informację przedstawił. Kluczowy jest fakt ustalenia czy informacja wprowadza w błąd czy też nie.

Ponadto KIO wskazała w przywołanym wyroku, że wadium stanowi finansowe zabezpieczenie interesów Zamawiającego przed ogólnie pojętym nierzetelnym Wykonawcą.

„Z uwagi na powyższe, kwestia oceny skuteczności wniesienia wadium musi być dokonywana rygorystycznie, ponieważ zabezpieczenie oferty wadium i związana z tym możliwość zaspokojenia się Zamawiającego w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w przepisach PZP muszą pozostawać poza sferą domniemań.” (KIO 830/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi