03.01.2022

KIO o warunkach udziału w postępowaniu dla konsorcjum

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowe PZP pozwala Zamawiającym na określenie szczególnego, obiektywnego i uzasadnionego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zasada ta musi być uzasadniona charakterem zamówienia i być do niego proporcjonalna, a dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

Artykuł redakcji kio24.org nt. uprawnienia Zamawiającego uregulowanego w art. 117 PZP przeczytasz tutaj. Pozostając w obszarze tego artykułu przytaczamy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11 października 2021 r. (sygn. akt KIO 2597/21).

 

Oświadczenie Wykonawcy potwierdza spełnianie warunków

 

Jak orzekła KIO, z przepisów PZP wynika wprost, że to członek konsorcjum posiadający stosowne, wymagane uprawnienia będzie realizował usługi. Zostaje to potwierdzone oświadczeniem złożonym na podstawie prawa zamówień publicznych.

 

„W przypadku określenia podziału zadań pomiędzy członków Konsorcjum, wskazanego w formie oświadczenia w trybie art. 117 ust. 4 PZP, każdy z członków Konsorcjum musi spełniać warunki udziału w postępowaniu w takim zakresie, w jakim następnie będzie realizował zamówienie. Wynika to wprost z art. 117 ust. 2 i 3 PZP.” (KIO 2597/21)

 

Zamawiający musi wcześnie poznać sposób realizacji zamówienia

 

Z uwagi na fakt, że to jeden z członków konsorcjum może realizować daną część zamówienia, Zamawiający musi poznać sposób realizacji zamówienia już na etapie oceny i badania wniosków czy ofert. Tylko wtedy Zamawiający będzie mógł prawidłowo ocenić warunki spełniania udziału w postępowaniu.

 

Dzięki składanym przez Wykonawców oświadczeniom, Zamawiający jest w stanie dokonać weryfikacji i ustalić, czy w przypadku powierzenia realizacji konsorcjum, przedmiot zamówienia będzie wykonany w sposób należyty. Oświadczenia pozwalają ustalić, czy każdy z Wykonawców posiada niezbędne doświadczenie i umiejętności w zakresie, w jakim zamierza realizować zamówienie.

 

„Zgodnie z nowymi regulacjami tylko ten spośród Wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku określonego w SWZ, może realizować zakres świadczenia, do wykonania którego określone zdolności są wymagane.” (KIO 2597/21)

 

Podsumowanie

 

Nowe PZP wymaga od konsorcjum określenia, za realizację których części zamówienia odpowiedzialni są poszczególni Wykonawcy. Dodatkowo każdy Wykonawca musi przedstawić oświadczenie potwierdzające wymagane uprawnienia do realizacji danego zadania. Zamawiający musi poznać sposób realizacji zamówienia już na etapie oceny i badania wniosków czy ofert.

 

Kancelaria Szołajski Legal Group Sp. k. wspiera Wykonawców i Zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: od przygotowania i analizy dokumentacji postępowania, po sporządzanie dokumentów i reprezentowanie uczestników przed Krajową Izbą Odwoławczą!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa