05.03.2018

Krajowa Izba Odwoławcza o zakresie orzekania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 192 ust 7 PZP Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. W wyroku z 8 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2468/17), Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do treści tego przepisu.

KIO stwierdziła, że zakres rozstrzygnięcia Izby wyznacza treść odwołania – kwestionowana w nim czynność, oraz przede wszystkim podniesione zarzuty.

Izba podkreśliła, że zarzuty muszą być skonkretyzowane w terminie na wniesienie odwołania.

„Zakres zarzutu wyznaczają okoliczności faktyczne, w których odwołujący upatruje niezgodności z przepisami ustawy, zatem niedopuszczalne jest uzupełnianie podstaw faktycznych zarzutu dopiero podczas rozprawy.” (KIO 2468/17)

Warto także podkreślić istotne i znaczące stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej przedstawione w przytoczonym wyroku. Zgodnie z nim, jeśli strona nie odwołuje się do konkretnych okoliczności faktycznych, skład orzekający nie może samodzielnie ich wprowadzić do postępowania tylko dlatego, że można je przyporządkować określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej.

 
Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa