25.01.2017

Kryteria oceny ofert mają być precyzyjne!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W uchwale z 29 grudnia 2016 r. (KIO/KD 75/16) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że kryteria oceny ofert należy formułować w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

A zatem zgodnie z uchwałą KIO, Wykonawca – na podstawie precyzyjnych kryteriów oceny ofert sporządzonych przez Zamawiającego – powinien bez większych trudności sformułować ofertę w sposób jednoznaczny.

Niejednoznaczne opisanie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa