25.01.2017

Kryteria oceny ofert mają być precyzyjne!

W uchwale z 29 grudnia 2016 r. (KIO/KD 75/16) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że kryteria oceny ofert należy formułować w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

A zatem zgodnie z uchwałą KIO, Wykonawca – na podstawie precyzyjnych kryteriów oceny ofert sporządzonych przez Zamawiającego – powinien bez większych trudności sformułować ofertę w sposób jednoznaczny.

Niejednoznaczne opisanie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego prowadzi do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO