15.11.2017

Kwestionowanie zarzutu naruszenia uczciwej konkurencji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 PZP).

Czy i w jaki sposób Zamawiający mogą bronić się przed zarzutem naruszenia art. 29 ust. 2 PZP orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 sierpnia 2017 r. (KIO 1718/17).

Jak podkreśliła KIO, chcąc zakwestionować zarzut naruszenia wskazanego artykułu, Zamawiający musi wykazać, że opis przedmiotu zamówienia ma źródło w jego uzasadnionych potrzebach.

„Zamawiający opisując przedmiot zamówienia musi mieć na uwadze, że jest uprawniony do zakupu dóbr, które są niezbędne do zrealizowania powierzonych mu zadań, ale winien mieć także na względzie umożliwienie jak najszerszemu kręgowi Wykonawców złożenie oferty.” (KIO 1718/17)

Istotne i nieistotne cechy produktu

Izba wskazała również, że Zamawiający powinien rozważyć, gdzie jest granica pomiędzy istotnymi a nieistotnymi cechami (parametrami) oczekiwanych produktów.

Przyznała także, że Zamawiający nie ma obowiązku umożliwienia dostępu do postępowania wszystkim Wykonawcom, którzy funkcjonują w danym segmencie rynku.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa