17.01.2022

Maksymalny koszt wykonania prac w postępowaniu konkursowym

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jedną z form udzielania zamówienia publicznego jest postępowanie konkursowe. W wyroku KIO 3624/21 z 10 stycznia 2022 r. Izba odpowiedziała na pytanie, w jakim stopniu strony postępowania są związane maksymalnym kosztem wykonania prac określonym przez Zamawiającego.

 

Postępowania przetargowe prowadzone są na podstawie specyfikacji warunków zamówienia. Ich odpowiednikiem w formie konkursowej jest regulamin konkursu. Zamawiający pozostaje związany treścią i postanowieniami regulaminu konkursowego i nie są uprawnione działania zmieniające znaczenie poszczególnych punktów regulaminu. Oznacza to, że Zamawiający nie może dokonywać dowolnej interpretacji punktów regulaminu, nadając im inne znaczenie niż wynikające z przepisów.

 

Jakie informacje w regulaminie?

 

Wśród informacji, które muszą się znaleźć w regulaminie jest wartość maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac oraz kryteria oceny prac konkursowych. Mają one być opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zapewniający możliwość wyboru najlepszej pracy konkursowej, z uwzględnieniem wartości planowanego kosztu.

 

Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej jest ramą, w której może się poruszać dany Wykonawca tworząc projekt pracy dla Zamawiającego. Pozwala to także uzyskać prace, które w ramach kosztów wykonania będą na zbliżonym poziomie, a tym samym w tym kryterium będą obiektywnie porównywane.

 

Zmiana kosztów możliwa w wyjątkowych sytuacjach

 

Ustalenia dotyczące maksymalnych planowanych kosztów wykonania prac są bezwzględnie wiążące dla wszystkich stron postępowania. Przekroczenie progu kosztów przez Wykonawcę – tak samo jak brak spełnienia wymagań SWZ – powoduje odrzucenie takiej oferty bez możliwości jej „poprawienia”. Ewentualne wezwanie Wykonawcy do zmiany podanej kwoty stanowi niedopuszczalne negocjacje Zamawiającego z Wykonawcą.

 

Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak wyjątek od powyższej zasady. Przepisy pozwalają Zamawiającemu na zmianę podanych kosztów na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chociażby ze względu na znaczny wzrost cen materiałów czy określony przez Zamawiającego rozkład i charakter ryzyk kontraktowych. Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest kolejnym etapem po złożeniu pracy konkursowej. Zmiana kwoty nie pozwala jednak Wykonawcom na modyfikowanie przedstawionych ofert.

 

Izba wskazała także, że kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie prac na podstawie konkursu, nie należy utożsamiać z kwotą, jaką Zamawiający może lub zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 

Podsumowanie

 

Maksymalny planowany koszt wykonania prac jest ramą, w której poruszać może się dany Wykonawca tworząc projekt pracy dla Zamawiającego. Ustalenia te są bezwzględnie wiążące dla wszystkich stron postępowania.

 

W uzasadnionych przypadkach – na etapie postępowania o udzielenie zamówienia – Zamawiający może zmienić maksymalny planowany koszt wykonania prac.

 

Pomoc specjalistów w dziedzinie prawa zamówień publicznych uzyskasz kontaktując się z nami. Kancelaria Szołajski Legal Group wspiera na każdym etapie postępowania zarówno Zamawiających, Wykonawców jak i Odwołujących w postępowaniach przed KIO. Chcesz wiedzieć więcej o PZP, zajrzyj na kio24.org.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa