20.09.2017

Możliwość zmiany SIWZ po wniesieniu odwołania

Kwestię dopuszczalności zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu przez Zamawiającego, po wniesieniu przez Wykonawcę odwołania poruszyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 czerwca 2017 r.

Jak orzekła Izba (sygn. akt KIO 1080/17, KIO 1086/17), przepisy PZP nie zabraniają Zamawiającemu dokonywania modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ po wniesieniu odwołania, a przed jego rozstrzygnięciem przez Izbę.

Możliwa jest również zmiana warunków zamówienia w kierunku wnioskowanym przez Odwołujących. Taka sytuacja jest przykładem sprawy, w której doszło do zmiany spornych elementów w momencie wyrokowania. W konsekwencji ocenia się, że spór pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wnoszącym odwołanie wygasł.

Jednocześnie w przedmiotowym orzeczeniu Izba wspomniała o art. 29 ust. 1 i 2 PZP i zwróciła uwagę, że obowiązki wynikające z powyższych ustępów nie są obowiązkami bezwzględnymi.

„Zamawiający ma prawo określić przedmiot zamówienia i warunki realizacji w sposób uwzględniający jego potrzeby i tak, aby uzyskać oczekiwany (najlepszy) efekt, nawet jeśli wykluczałoby to możliwość realizacji zamówienia przez wszystkich Wykonawców działających w danym segmencie rynku.” (KIO 1080/17, KIO 1086/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO