04.09.2019

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza wydała kolejny wyrok dotyczący jednej z naczelnych zasad zamówień publicznych tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji. Jak zapewne pamiętamy art. 29 ust. 2 PZP zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W wyroku z 15 lipca 2019 r. (sygn. akt KIO 1189/19) KIO oceniła, że przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt. Złamaniem tej zasady jest także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nawet w sposób pośredni mogą prowadzić do ograniczenia uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami.

„Podkreślenia wymaga, że dla uznania naruszenia art. 29 ust. 2 PZP wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie utrudnienia uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia.” (KIO 1189/19)

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa