29.03.2017

Niestawiennictwo Przystępującego rezygnacją ze sprzeciwu

Niestawienie się Przystępującego na rozprawie wywołuje dla niego negatywne skutki procesowe. Postanowienie na ten temat Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 grudnia 2016 r. (sygn. KIO 2214/16).

Zdaniem KIO niestawiennictwo Przystępującego po stronie Zamawiającego jest równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu, w szczególności, że posiedzenie jest fazą postępowania poprzedzającą rozprawę.

W czasie posiedzenia przed Krajową Izbą Odwoławczą strony prezentują swoje ostateczne stanowiska odnośnie ewentualnego podtrzymania lub cofnięcia odwołania, a także uwzględnienia zarzutów.

Dlatego też, zdaniem KIO brak udziału Przystępującego w posiedzeniu należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania własnych interesów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO