29.03.2017

Niestawiennictwo Przystępującego rezygnacją ze sprzeciwu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Niestawienie się Przystępującego na rozprawie wywołuje dla niego negatywne skutki procesowe. Postanowienie na ten temat Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 grudnia 2016 r. (sygn. KIO 2214/16).

Zdaniem KIO niestawiennictwo Przystępującego po stronie Zamawiającego jest równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu, w szczególności, że posiedzenie jest fazą postępowania poprzedzającą rozprawę.

W czasie posiedzenia przed Krajową Izbą Odwoławczą strony prezentują swoje ostateczne stanowiska odnośnie ewentualnego podtrzymania lub cofnięcia odwołania, a także uwzględnienia zarzutów.

Dlatego też, zdaniem KIO brak udziału Przystępującego w posiedzeniu należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania własnych interesów.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa