09.01.2019

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kwestię odpowiedzialności Wykonawcy za dokumentację przygotowaną przez Zamawiającego podjęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 9 listopada 2018 r. (w sprawie o sygn. akt KIO 2131/18).

Główna teza sformułowana przez KIO stanowi, że pomimo, iż w systemie "projektuj i buduj", Wykonawca sporządza i odpowiada za wszelką dokumentację, w tym dokumentację projektową wymaganą do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, nie oznacza to, że ponosi również odpowiedzialność za dokumentację w etapie przedprojektowym, którą przygotował Zamawiający lub inny Wykonawca na zlecenie Zamawiającego.

„Skutki przejęcia dokumentacji od Zamawiającego mają charakter formalny i prawny, a nie merytoryczny, ponieważ etap zbierania i przygotowania dokumentów i informacji do procesu projektowania ma na celu ewentualne wykrycie i usunięcie wad, nieścisłości czy też nieprawidłowości w przekazanej dokumentacji.” (KIO 2131/18)

W wyroku Izba wyraźnie wskazała, że skoro proces projektowania, w tym przygotowanie dokumentów wymaganych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jest przedmiotem zamówienia, to nieuprawnionym jest obarczanie odpowiedzialnością Wykonawcy w związku z przejęciem dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa