02.11.2020

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Jeden z ostatnich wyroków KIO dotyczył konieczności odrzucenia oferty ze względu na błąd Wykonawcy w obliczeniu ceny. W omawianej sprawie Wykonawca nieprawidłowo obliczył wysokość podatku VAT, stosując stawkę preferencyjną zamiast standardowej. Zgodnie z art. 89 PZP, oferta taka powina zostać odrzucona.

W sprawie z 5 października 2020 r., Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do sytuacji, gdzie oferta nie została odrzucona pomimo błędu w obliczeniu ceny (KIO 2057/20). Błąd dotyczył wysokości podatku VAT, który został przez Wykonawcę wliczony w koszt oferty. Jak się okazało zamiast stawki standardowej 23% zastosował on stawkę preferencyjną 8%, przez co jego oferta była bezkonkurencyjna ze względu na niższą cenę.

W odwołaniu od decyzji Zamawiającego o wyborze właśnie tej oferty KIO nie miało wątpliwości, że ten błąd prowadzi do odrzucenia oferty. Takie stanowisko wyraził aż dwukrotnie Sąd Najwyższy. W orzeczeniu SN (III CZP 53/11) czytamy, że nie ma znaczenia, czy błędna wysokość podatku została zastosowana świadomie czy nie:

„Wystąpienie błędu, o którym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP, oceniać należy w kategoriach obiektywnych, a więc niezależnych od zawinienia czy motywów zachowania Wykonawcy przy kształtowaniu treści oferty.”

Warto w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP o zasadach poprawiania oferty, niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w treści oferty. Oznacza to, że błędnie zastosowany podatek, który znacząco wpływa na cenę oferty stanowi podstawę do jej bezwzględnego odrzucenia. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie posiadają żadnych narzędzi prawnych, które mogłyby taką ofertę poprawić.

Podsumowanie

Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi nieusuwalny błąd w obliczeniu ceny oferty i powoduje obowiązek jej odrzucenia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa