17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca może złożyć jedną ofertę, chyba że dopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. Spośród ofert złożonych przez Wykonawców, Zamawiający wybiera jedną, najkorzystniejszą. Oceny dokonuje na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W wyroku z 8 lutego 2019 r., Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do kwestii wyceny składanych przez Wykonawców ofert. W orzeczeniu (w sprawie o sygn. akt KIO 116/19),  Izba uznała, że Wykonawcy są zobowiązani do dokonania wyceny oferty na podstawie załączonej przez Zamawiającego dokumentacji.

„Zastają pewien określony stan i na jego podstawie podejmują decyzję, co do ewentualnego udziału w postępowaniu i sposobu dokonania wyceny.” (KIO 116/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa