16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Wśród wymagań przewidzianych w wyżej przywołanym art. 29 ust. 1 PZP wskazać należy m.in. potrzeby Zamawiającego. W uchwale podjętej 24 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że za znaczące należy uznać rzeczywiste uzasadnione potrzeby Zamawiającego. W ocenie KIO powinny one mieć charakter obiektywny.

„Przez co należy także rozumieć obiektywne potrzeby, które można udowodnić, oraz okoliczności wskazujące, że zaspokojenie tych potrzeb nastąpi bez naruszenia zasad uczciwej konkurencji na rynku właściwym dla przedmiotu zamówienia” (KIO/KD 26/19)

Należy przypomnieć, że w myśl art. 29 ust. 2 PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie mają zatem pełnej dowolności w określaniu przedmiotu zamówienia, są ograniczani przez przepisy ustawy, które w tym przypadku należy bezwzględnie stosować.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa