05.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Fakt posiadania czy też dostępności przez danego Wykonawcę danego produktu nie stanowi o tym, że dany Zamawiający ma nabyć ten produkt tylko dlatego, że Wykonawca go posiada i chce mu go sprzedać – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W orzeczeniu wydanym 18 marca 2019 r. KIO uznała, że uprawnieniem Zamawiającego jest opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby żądać produktu posiadającego cechy, które będą odpowiadać jego potrzebom.

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie stanowi postępowania, w którym Zamawiający ma kupić cokolwiek, co Wykonawcy zechcą mu sprzedać. W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, Zamawiający jak każdy gospodarz dbający o swoje potrzeby uprawniony jest do kupna określonych rzeczy (…). Podkreślić należy, że konkurencja nie polega na tym, że Zamawiający ma dopuścić możliwość złożenia oferty na cokolwiek, lecz ma prawo określić swoje potrzeby.” (KIO 358/19)

Podsumowanie

Obowiązki Zamawiającego wynikające z art. 29 ust. 1 PZP oraz zasady określonej w art. 7 ust. 1 PZP nie mogą powstrzymywać Zamawiającego od żądania wyłącznie produktu, który spełnia wszystkie jego oczekiwania.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO