08.03.2017

Pierwszy spór o zamówienie in house: KIO przyznaje rację Zamawiającemu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza wydała pierwsze orzeczenie badające prawidłowość procedury in house, zgodne z przepisami PZP obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

W wyroku z 7 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 96/17) KIO oddaliła odwołanie dotyczące udzielenia przez Gminę Miasto Tarnów zamówienia in-house na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W uzasadnieniu wyroku Izba potwierdziła, że gmina miała prawo udzielić zamówienia z wolnej ręki kontrolowanej przez siebie spółce komunalnej. Ustawowej możliwości, pominięcia procedury przetargowej nie można bowiem uważać za nadużywanie zasad konkurencji.

Jest to pierwsze orzeczenie, w którym KIO badała (w składzie orzekającym rozszerzonym – trzyosobowym) prawidłowość zastosowania przez gminę zamówień in house.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa