27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W momencie, kiedy upływa termin na składanie ofert nie ma już możliwości zmiany treści SIWZ – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza.

W wyroku wydanym 3 września 2019 r. KIO podkreśliła, że dokumentacja postępowania – od momentu jej udostępnienia – jest wiążąca dla Zamawiającego. Wykonawcy zaś mogą wpływać na jej kształt przy użyciu ustawowych instrumentów, czyli poprzez zaskarżenie jej treści czy zwrócenie się do Zamawiającego o wyjaśnienie.

Co jednak należy podkreślić, po otwarciu ofert przez Zamawiającego, treść dokumentacji danego postępowania nie może zostać zmieniona.

„Na etapie oceny ofert nie ma możliwości "zmiany reguł gry" zawartych w SIWZ, ponieważ takie działanie jest sprzeczne z prawem, a także stanowiłoby naruszenie zasad generalnych PZP oraz powodowałoby odstąpienie od zasady obiektywizmu, na rzecz nieuzasadnionej uznaniowości, co byłoby zaprzeczeniem istoty procedury udzielania zamówień publicznych.” (KIO 1604/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa