09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 38 ust. 4 PZP, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dopuszczalność zmiany treści SIWZ zbadała Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 629/19.

W wyroku wydanym 19 kwietnia 2019 r. Izba oceniła, że nie tylko Wykonawcy, lecz również Zamawiający jest związany postanowieniami SIWZ. Zatem na etapie po złożeniu ofert, Zamawiający nie może dowolnie zmieniać SIWZ, ani od nich odstępować.

„Stanowiłoby to naruszenie art. 7 ust. 1 PZP – zasady równego traktowania Wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z regułami PZP, przy poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji.” (KIO 629/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa