25.10.2016

Postępowanie dowodowe przed KIO z zasady pisemne

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

 

Dowód z przesłuchania świadków, który jest niezgodny z okolicznościami stwierdzonymi pisemnie nie może być dopuszczony.

W sprawie KIO 894/16 z 7 czerwca 2016 r. Izba stwierdziła, że pisemna forma protokołu oraz udokumentowanie przez Zamawiającego i Wykonawców podejmowanych w postępowaniu czynności została zastrzeżona właśnie w celach dowodowych. Zeznania świadków, które przeczą przedstawionej dokumentacji nie mogą być uznane.

Przedmiotowa sprawa została wniesiona przez Odwołującego na wskutek otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o uznaniu oferty Odwołującego za złożoną po terminie i podlegającą zwrotowi.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa