25.10.2016

Postępowanie dowodowe przed KIO z zasady pisemne

 

Dowód z przesłuchania świadków, który jest niezgodny z okolicznościami stwierdzonymi pisemnie nie może być dopuszczony.

W sprawie KIO 894/16 z 7 czerwca 2016 r. Izba stwierdziła, że pisemna forma protokołu oraz udokumentowanie przez Zamawiającego i Wykonawców podejmowanych w postępowaniu czynności została zastrzeżona właśnie w celach dowodowych. Zeznania świadków, które przeczą przedstawionej dokumentacji nie mogą być uznane.

Przedmiotowa sprawa została wniesiona przez Odwołującego na wskutek otrzymania powiadomienia od Zamawiającego o uznaniu oferty Odwołującego za złożoną po terminie i podlegającą zwrotowi.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO