13.03.2019

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Dla uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa koniecznym jest, by posiadała ona wartość gospodarczą. Zasada ta, obowiązująca w prawie zamówień publicznych, wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do której odsyła art. 8 ust. 3 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 92/19) uznała, że dane personalne pracowników IT mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Dlaczego?

W przedmiotowej sprawie, Wykonawca uzasadniał zastrzeżenie informacji dotyczących pracowników  obawą przed podbieraniem ich przez konkurencję. Wykonawca argumentował, że zatrudnienie tych pracowników wiązało się z wysokimi kosztami, a ich utrata wiązałaby się z obniżeniem pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

W wydanym orzeczeniu Izba uznała, że mając na uwadze sytuację na rynku pracowników IT, należy uznać, że takie zagrożenie istnieje.

„Jednak, jeżeli nie zostaną ujawnione dane personalne tych osób, ryzyko takie zostanie wyeliminowane. Jednocześnie pozwoli to na zachowanie równowagi pomiędzy zasadą jawności postępowania a interesem Wykonawcy, którego pracowników dane w dalszym ciągu będą chronione.” (KIO 92/19)

Dla uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa koniecznym jest, by posiadała ona wartość gospodarczą. Zasada ta, obowiązująca w prawie zamówień publicznych, wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do której odsyła art. 8 ust. 3 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO 92/19) uznała, że dane personalne pracowników IT mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Dlaczego?

W przedmiotowej sprawie, Wykonawca uzasadniał zastrzeżenie informacji dotyczących pracowników  obawą przed podbieraniem ich przez konkurencję. Wykonawca argumentował, że zatrudnienie tych pracowników wiązało się z wysokimi kosztami, a ich utrata wiązałaby się z obniżeniem pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

W wydanym orzeczeniu Izba uznała, że mając na uwadze sytuację na rynku pracowników IT, należy uznać, że takie zagrożenie istnieje.

„Jednak, jeżeli nie zostaną ujawnione dane personalne tych osób, ryzyko takie zostanie wyeliminowane. Jednocześnie pozwoli to na zachowanie równowagi pomiędzy zasadą jawności postępowania a interesem Wykonawcy, którego pracowników dane w dalszym ciągu będą chronione.” (KIO 92/19)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa