14.11.2016

Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji

Oferowanie przez Wykonawcę nawet znacząco niższych cen od konkurentów, nie przesądza o zaistnieniu czynu nieuczciwej konkurencji.

W wyroku z 14 czerwca 2016 r. (KIO 962/16) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji wymagane jest udowodnienie, że zaproponowana oferta narusza art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przywołany artykuł stanowi, że:

"Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców.

Dodatkowo konieczne jest wykazanie, że danej oferty wykonawcy nie można uznać za normalny przejaw walki konkurencyjnej!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO