23.01.2018

Realizacja zasady zachowania uczciwej konkurencji

W wielokrotnie przywoływanym w naszych tekstach art. 7 PZP opisana jest zasada zapewniająca zachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiający ma przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia gwarantując równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (ust. 1).

Krajowa Izba Odwoławcza podjęła ten temat w orzeczeniu z 15 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2279/17).

Podstawy zasady zachowania uczciwej konkurencji

Izba w wyroku stwierdziła, że zasada wyrażona w art. 7 PZP nie jest równoznaczna z wymogiem dopuszczenia wszystkich zainteresowanych zamówieniem Wykonawców.

„Opis przedmiotu zamówienia nie może preferować jedynie niektórych przedmiotów.” (KIO 2279/17)

W ocenie KIO nie jest tak, że Zamawiający tylko wówczas działa w granicach uczciwej konkurencji, gdy jego działania pozwalają na uczestnictwo w postępowaniu wszystkim podmiotom występującym na rynku.

Obowiązkiem Zamawiającego jest uwzględnienie jego potrzeb związanych z należytą realizacją zamówienia, które w obiektywny sposób doprowadzą do wyboru Wykonawcy gwarantującego rzetelne wykonanie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO