15.11.2022

Samodzielne uzupełnianie dokumentów przez Wykonawcę

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok KIO 1581/22 z 6 lipca 2022 r. dotyczył samodzielnego uzupełniania dokumentów przez Wykonawcę. W omawianym postępowaniu doszło do naruszenia przepisów, ponieważ Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, nie będąc w posiadaniu prawidłowo złożonych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających niekaralność wybranego Wykonawcy.

Uwzględniając zarzut odwołania, Izba musiałaby nakazać Zamawiającemu wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów z KRK. Tymczasem Zamawiający był już w posiadaniu tych dokumentów, bowiem Wykonawca przedstawił je sam, nie czekając na wynik postępowania odwoławczego lub wezwanie Zamawiającego.

Trudna ocena i złożony charakter

Problematyka samodzielnego uzupełniania dokumentów i oceny jego skutków ma złożony charakter. Z jednej strony trzeba mieć na uwadze, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przez Zamawiającego, który zasadniczo ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego prawidłowość tj. zgodność z obowiązującymi przepisami. Musi także wykonywać obowiązki na niego nałożone przepisami ustawy – w tym dotyczące wezwań do uzupełniania nieprawidłowych dokumentów.

Z drugiej jednak strony przepisy PZP nie zawierają zakazu samodzielnego podejmowania przez Wykonawcę inicjatywy w zakresie składania dokumentów, nawet bez wspomnianego wezwania. Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie dokumentów należy odnosić do konkretnych oświadczeń, dokumentów lub zawartych w nich informacji. 

W przypadku samodzielnego uzupełnienia prawidłowego dokumentu, powinien on być wzięty pod uwagę przez Zamawiającego, a tym samym przy wyrokowaniu przez Izbę.

Ponowne wezwanie do złożenia dokumentu nadmiernym formalizmem

Zdarzają się sytuacje, gdy konieczność uzupełnienia dokumentów nie dotyczy kwestii ocennych – typu potwierdzenie spełnienia warunków doświadczenia, dysponowania odpowiednim zespołem czy kapitałem finansowym. Obowiązek uzupełnienia odnosi się do dokumentów urzędowych, których zasady prawidłowości przedstawienia i uzyskania odpowiednich rejestrów regulują przepisy prawa. W takich wypadkach nakazywanie wezwania danego Wykonawcy do złożenia tych samych dokumentów, jedynie po wystosowaniu formalnego wezwania do uzupełnienia, byłoby wyrazem nadmiernego formalizmu.

Jak wyrokowała Izba?

W omawianej sprawie toczącej się przed KIO, Zamawiający otrzymał wcześniej dokumenty, o brak których wnosił Odwołujący. Wykonawca przedstawił je sam, nie czekając na wynik postępowania odwoławczego lub wezwanie Zamawiającego. W ocenie Izby oznacza to, że zaistniał już stan, który byłby wynikiem uwzględnienia jednego z zarzutów odwołania.

Wydanie wyroku uwzględniającego jeden z zarzutów odwołania przyniosłoby taki sam efekt, jaki już obecnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaistniał. Zatem, choć zarzut odwołania był zasadny, jego potwierdzenie nie mogło spowodować uwzględnienia odwołania.

Podsumowanie

Przepisy prawa zamówień publicznych nie zawierają zakazu samodzielnego podejmowania przez Wykonawcę inicjatywy w zakresie składania dokumentów nawet bez wezwania. Dlatego omawiana w wyroku KIO 1581/22 problematyka ma złożony i trudny do oceny charakter.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Więcej ciekawych artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszym portalu kio24.org.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa