02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

Instytucja samooczyszczenia nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy wobec Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia – stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

Zgodnie zaś z ust. 9 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.

W wyroku z 24 września 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że aby wezwać Wykonawcę do samooczyszczenia, Zamawiający powinien zbadać zaistnienie wszystkich przesłanek do wykluczenia Wykonawcy.

„Należy bowiem podkreślić, że instytucja samooczyszczenia ma zastosowanie wtedy, gdy wobec Wykonawcy zachodzi podstawa wykluczenia, ale Wykonawca zamierza wykazać, że mimo to jest podmiotem rzetelnym i wiarygodnym.” (KIO 1748/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi